Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: medifeet.gr 

H medifeet.gr δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι μόνο τα στοιχεία που μας αποστέλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Αυτό γίνεται να να μπορέσουμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας.
Πολυμέσα

Οι επισκέπτες του ιστότοπου δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή των δεδομένων από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες Επικοινωνίας

Διατηρούμε τα δεδομένα από την φόρμα επικοινωνίας για ορισμένο χρονικό διάστημα για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, αλλά δεν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτήν για προωθητικούς σκοπούς.

Cookies

Αν χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν θελήσετε να ξανα επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Οι σελίδες και τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
 • 1. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 • 2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.
 • 3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
 • 4. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
 • 5. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 • 6. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.
 • 7. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
 • α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
 • β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
  i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
  iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
 • γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
 • δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
 • ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
 • 8. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
 • 9. Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 • 10. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 • 11. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών
Σχετικά με την πολιτική των cookies
Αυτή η Πολιτική για τα Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε, τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, δηλαδή, τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες και τον τρόπο ελέγχου των προτιμήσεων cookies. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας από τη δήλωση cookies στον ιστότοπό μας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική απορρήτου μας. Η συγκατάθεσή σας ισχύει για τον ακόλουθο ιστότοπο:
 medifeet.gr 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή σας.

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός.

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο, για τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα με ανοικτά σχόλια, ένα cookie βοηθά στη σύνδεσή του με τη φόρμα υποβολής σχολίων.

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και η ιστοσελίδα δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με προσωπικά δεδομένα σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Οταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να δημιουργηθούν τα παρακάτω είδη cookies.

Cookies για βελτίωση της αποδοσης του ιστότοπου
Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας
Cookies για λειτουργίες του Google Analytics
Αλλα cookies από τρίτους (πχ κοινωνικά δίκτυα)

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Βασικά: Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να ζήσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Μας επιτρέπουν να διατηρούμε περιόδους σύνδεσης χρηστών και να αποτρέπουμε τυχόν απειλές ασφαλείας. Δεν συλλέγουν ούτε αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να προσθέσετε προϊόντα στο καλάθι σας και να κάνετε checkout με ασφάλεια.

Στατιστικά στοιχεία: Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες όπως ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο, ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών, ποιες σελίδες του ιστότοπου έχουν επισκεφθεί, η πηγή της επίσκεψης κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε την απόδοση του ιστότοπου και όπου χρειάζεται βελτίωση.

Μάρκετινγκ: Ο ιστότοπός μας αν εμφανίζει διαφημίσεις. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που σας δείχνουμε, ώστε να έχουν νόημα για εσάς. Αυτά τα cookies μας βοηθούν επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημιστικών καμπανιών.
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τρίτους παρόχους διαφημίσεων για την εμφάνιση διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους στο πρόγραμμα περιήγησης.

Λειτουργικά: Αυτά είναι τα cookies που βοηθούν ορισμένες μη βασικές λειτουργίες στον ιστότοπό μας. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν ενσωμάτωση περιεχομένου όπως βίντεο ή κοινή χρήση περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Προτιμήσεις: Αυτά τα cookies μας βοηθούν να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις σας και τις προτιμήσεις περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις γλώσσας, έτσι ώστε να έχετε καλύτερη και αποτελεσματική εμπειρία σε μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο.

Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

Συνήθως, οι Περιηγητές Ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας Περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπο μας. Για παράδειγμα, η υπηρεσία σχολιασμού δεν θα μπορεί να γνωρίζει αν έχετε συνδεθεί και επομένως ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε σχόλια.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies στους διάφορους περιηγητές, μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι οι παρακάτω σύνδεσμοι. Εναλλακτικά κάντε κλικ στην επιλογή “Βοήθεια” του περιηγητή σας ή ανατρέξτε στις πληροφορίες του συγκεκριμένου προγράμματος.

Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox
Opera

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία.

Οστρακοειδής

Ο οστρακοειδής όνυχας είναι μια δυστροφία η οποία παρουσιάζεται με τη μορφή οστράκου ή σάλπιγγας ή όπως η λαβίδα

Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η υπερκυρτότητα, που γίνεται εντονότερη στο ελεύθερο άκρο του όνυχα, ενώ στις πλάγιες πτυχές αυτού εισχωρούν προκαλώντας, είτε ονυχογρύπωση, είτε σύσφιξη της κοίτης με αποτέλεσμα τα νύχια να προσπαθούν να βρουν διέξοδο μέσα από την ονυχαία οστική φάλαγγα. Ο πόνος είναι οξύς .

Η δυστροφία αυτή είναι επώδυνη, προέρχεται από κληρονομικούς και παθολογικούς παράγοντες αλλά και επίκτητε αίτια.

Προσθετική νυχιών

Πρόκειται για μια θεραπεία των νυχιών, κατά την οποία επιτυγχάνεται αποκατάσταση των κατεστραμμένων ή και ανύπαρκτων νυχιών.

Χρησιμοποιούνται ειδικά μη τοξικολογικά σκευάσματα, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στα φυσικά νύχια να μεγαλώσουν καθώς και να ανακτήσουν τη φυσιολογική τους εικόνα!

Θεραπευτικό Πεντικιούρ

Σκοπός του θεραπευτικού πεντικιούρ είναι το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται, με κύριο μέλημα την πρόληψη των διαφόρων βλαβών στα νύχια και το δέρμα! Η σωστή ενημέρωση από τον Ποδολόγο κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ύπαρξη πρόληψης, ενώ σε περίπτωση που αυτή δεν γίνει εγκαίρως περνάμε στο στάδιο της αποκατάστασης των βλαβών που έχουν προκύψει!

Η τακτική φροντίδα ενισχύει την υγειά των ποδιών σας!!!!

Αθλητικό Πόδι

Οι μύκητες των ποδιών είναι μια συχνά χρόνια και επώδυνη δερματοπάθεια που πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους.

Η συνηθέστερη αντίδραση που παίζει ρόλο σε αυτή την πάθηση είναι οι ζυμομύκητες. Οι μύκητες στα πόδια δεν είναι μόνο ένα αισθητικό πρόβλημα αλλά μια σοβαρή παθολογική βλάβη. Από τη μια πλευρά, οι μύκητας πολλαπλασιάζεται και μεταδίδεται, και από την άλλη, ο ασθενής υποφέρει λόγω της ταχείας εξάπλωσης. Αναφέρεται ότι πολλοί ασθενείς έχουν κνησμό και πόνο στο δέρμα.

Τα συμπτώματα είναι τα ακόλoυθα:

 • Κοκκίνισμα, ερεθισμός και απολέπιση του  δέρματος
 • Φαγούρα ανάμεσα στα  δάκτυλα, αλλά και τα  πέλματα 
 • Αίσθημα καψίματος και πόνου, κακοσμία,  πληγές- σχισμές  ανάμεσα στα δάχτυλα,  στα πέλματα και στις  πτέρνες 
Ονυχογρύπωση

Η ονυχογρύπωση παρατηρείται ως μία παραμόρφωση των νυχιών, κυρίως των μεγάλων δάκτυλων των ποδιών. Η μια πλευρά της μήτρας (ρίζα νυχιού) αναπτύσσεται γρηγορότερα από την άλλη με συνέπεια αυτό να καθορίζει την φορά της δυστροφίας.

Η υπερβολική ανάπτυξη του νυχιού, δεν στάματα στο απονυχιού, κυρτώνει προοδευτικά μέχρι να πάρει ελικοειδή μορφή. Τα νύχια αλλάζουν σχήμα, χρώμα, γίνονται κυρτά και πονούν κατά την βάδιση λόγω υπερτροφίας. Μπορεί να συμβεί από κληρονομικότητα ή από κάποιο τραυματισμό.

Μυρμηγκιές

Οι μυρμηγκιές είναι μια ιογενής λοίμωξη στο ανώτερο στρώμα του δέρματος, που προκαλείται από ιούς του ανθρωπινού θηλώματος ή HPV.

Όταν ο ιός εισβάλλει στο εξωτερικό στρώμα του δέρματος, συνήθως μέσω ενός μικροσκοπικού τραυματισμού, προκαλεί ταχεία ανάπτυξη των κύτταρων στο εξωτερικό στρώμα του δέρματος δημιουργώντας τις μυρμηγκιές.

Τα κύτταρα της επιδερμίδας πολλαπλασιάζονται σχηματίζοντας ψευδολόγους. Οι ιοί είναι πιθανό να προκαλέσουν μυρμηγκιές, όταν έρχονται σε επαφή με το δέρμα που έχει υποστεί βλάβη ή κοπή.

Ένα μικρό γδάρσιμο ή το δάγκωμα των νυχιών είναι αρκετά να περάσει ο ιός και να εμφανιστούν μυρμηγκιές!

Υπερκεράτωση

Η υπερκεράτωση αποτελεί μια συνηθισμένη επιφανειακή δερματική πάθηση εμφανίζεται συχνά στα πέλματα ως φυσιολογική αντίδραση της επιδερμίδας όταν υπάρχει αύξηση παράγωγης κερατινοποιημένων κύτταρων. Οι υπερκερατώσεις αναπτύσσονται στην κεράτινη στοιβάδα, από μηχανικές πιέσεις ή κληρονομικότητα.

Το σχήμα είναι σκληρό, ακανόνιστο ή επίπεδο. Η συστηματική πίεση και το βάρος, είναι οι σημαντικότεροι λόγοι αύξησης υπερκερατώσεων. Η έλλειψη ελαστικότητας, κάνει το δέρμα τραχύ και σκληρό.

Ορθωτικά Πέλματα

Τα ορθωτικά πέλματα συμβάλλουν στην αποφόρτιση των περιοχών στα πέλματα που εκτίθενται σε πιέσεις υψηλότερες από τις ανεκτές και προκαλούν πόνο στα πέλματα, στα γόνατα, στα ισχία ή στη μέση.
Εξασφαλίζουν ορθή ανατομική ευθυγράμμιση του μυοσκελετικού συστήματος, ευνοούν την ισορροπία του ατόμου και παρέχουν σταθερότητα χωρίς να επιβαρύνονται σημεία του σώματος.

Η διαδικασία για την κατασκευή ορθωτικών πελμάτων συμπεριλαμβάνει την εμβιομηχανική εξέταση , πελματογράφημα καθώς και αποτύπωμα του ποδιού με αφρό για να φτιαχτούν οι πάτοι σύμφωνα με το δικό σας πόδι και τις δικές σας ανάγκες.

Ραγάδες

Ως γνωστό το υγιές δέρμα, είναι ελαστικό, λείο και πολύ εύθραυστο.

Όταν όμως προσβληθεί από έντονες υπερκερατώσεις, δημιουργούνται ραγάδες. Συχνά φτάνουν έως το χόριο και προκαλούν πόνο.

Προέρχονται από υπερβολική ανάπτυξη νεκρών κυττάρων, κληρονομικές διαταραχές, ή βλάβες του δέρματος

Ψωρίαση Νυχιών

Η ψωρίαση προσβάλει το 1,5 με 2 % των ανθρώπων, είναι κληρονομική δερματοπάθεια με ποικίλες κλινικές εκφράσεις. Η κύρια ανωμαλία στην ψωρίαση είναι μια διαταραχή της κινητικής των κερατινοκύτταρων. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η συντόμευση του κυτταρικού κύκλου από 311 ώρες σε 36. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον υπερπολλαπλασιασμό της παράγωγης των επιδερμικών κύτταρων, δηλαδή 28πλάσιο του φυσιολογικού.

Τα αίτια που προκαλούν αυτή την υπερπαραγωγή κύτταρων δεν είναι γνωστά. Η επιδερμίδα και το χόριο επιδρούν σ’ ένα ενιαίο σύστημα, δηλαδή υπάρχουν αλλοιώσεις στην βασική ζώνη της επιδερμίδας και φλεγμονώδεις αλλοιώσεις της επιδερμίδας.

Τα νύχια των ποδιών και των χεριών προσβάλλονται συχνά, ιδίως όταν συνυπάρχει αρθρίτιδα. Οι αλλοιώσεις των νυχιών περιλαμβάνουν βόθρια, υπονύχια υπερκεράτωση, ονυχόλυση και καστανοκίτρινες κηλίδες επάνω στην ονυχαία πλάκα.

Ονυχομυκητιάσεις

Η ονυχομυκητίαση είναι μια λοίμωξη των νυχιών (ονύχων) τα οποία έχουν προσβληθεί από μύκητες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υποχωρεί από μονή της, ενώ μπορεί να προσβάλλει ένα ή περισσότερα νύχια του ποδιού (συνηθέστερα) ή και του χεριού.

Όσο η λοίμωξη προχωρά πιο βαθιά προκαλείται αποχρωματισμός του νυχιού, γίνεται πιο πυκνό και καταστρέφετε.

Ο μύκητας είναι ένας μικροσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ζει σε θερμά και υγρά περιβάλλοντα.

Τα βασικά συμπτώματα της ονυχομυκητίασης είναι

 • υπερκεράτωση του όνυχα
 • αλλοίωση του χρώματος
 • έντονη δυσοσμία
 • καθολική αποκόλληση
 • καταστροφή του νυχιού
Ονυχοκρυπτώσεις

Η ονυχοκρύπτωση είναι μια σοβαρή βλάβη κατά την οποία τμήμα του νυχιου εισχωρεί στην μέσα στο δέρμα. Εμφανίζεται κυρίως στο μεγάλο δάκτυλο, χωρίς όμως να αποκλείονται και τα υπόλοιπα.

Αρχικά η βλάβη που προκαλείται είναι μικρή, καθώς όμως το νύχι μεγαλώνει, τμήματα του εισχωρούν βαθύτερα στους ιστούς, και προκαλούν οξεία φλεγμονή στην γύρω περιοχή. Λόγω είσφρυσης το δέρμα είναι λείο, στιλπνό, ερυθρό και οιδηματώδες.

Κάποιοι από τους λόγους πρόκλησης είναι οι ακόλουθοι:

1. Λάθος κοπή νυχιών
2. Ακατάλληλα υποδήματα
3. Δυσμορφίες ονύχων
4. Έντονη εφίδρωση
5. Κακές συνθήκες υγιεινής
6. Κληρονομική προδιάθεση
7. Παχυσαρκία και αυξομείωση βάρους
8. Τραυματισμοί δάκτυλων

ΜΈΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣ
– ΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΕΛΜΑ μετά από μια πολιτογράφηση
– Αντιιδρωτικά σκευάσματα
– Θεραπεία ορθονυχίας

Με το έλασμα περιορίζεται το νύχι και αλλάζει τη φορά κίνησής του από τη μήτρα έως το ελεύθερο άκρο. Το σώμα του νυχιού για την επανέκφυση του από την μήτρα έως το ελεύθερο άκρο, χρειάζεται περίπου 12 έως 15 μήνες.

Η επίτευξη θεραπείας εξαρτάται από την ταχύτητα ανάπτυξης νυχιού!

Διαβητικό Πόδι

Διαβητικό πόδι είναι μια πάθηση που οφείλεται στον σακχαρώδη διαβήτη και αφορά την αιμάτωση του εν λόγω άκρου. Επηρεάζεται η αρτηριακή αιμάτωση με αποτέλεσμα τη διαταραχή της αρχιτεκτονικής του άκρου ποδός και πιθανά συνεπακόλουθα τη φλεγμονή και την αυξημένη πιθανότητα για γάγγραινα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμό Υγείας ορίζει ως «διαβητικό πόδι» το πόδι ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη όταν παρουσιάζει επιπλοκές όπως: εξέλκωση, λοίμωξη των ιστών, ή περιφερειακή νευροπάθεια ή διαβητική αρτηριοπάθεια.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

 • Πρησμένο και ερεθισμένο πόδι
  Λείο και ερυθρό πόδι
 • Φουσκάλες ή κάλοι στο πόδι
 • Ξηροδερμία
 • Μελανιασμένο πόδι ή και το αντίθετο, δηλαδή αποχρωματισμός του ποδιού
 • Έλκος ή έλκη πόδι
 • Πτώση των τριχών του ποδιού.
Ορθονυχία

Στην ορθονυχία γίνεται εφαρμογή ενός ελάσματος, που βοήθα την φυσιολογική επανέκφυση του νυχιού σε διάρκεια χρόνου (μέσα σε λίγους μήνες). Το έλασμα είναι μια μικρή επιφάνεια από ίνες γυαλιού όπου τοποθετείται στο κέντρο της πλάκας του νυχιού.

Με το έλασμα περιορίζεται το νύχι και αλλάζει τη φορά κίνησής του από τη μήτρα έως το ελεύθερο άκρο. Το σώμα του νυχιού για την επανέκφυση του από την μήτρα έως το ελεύθερο άκρο, χρειάζεται περίπου 12 έως 15 μήνες.

Η επίτευξη θεραπείας εξαρτάται από την ταχύτητα ανάπτυξης νυχιού!

Κάλοι

Οι κάλοι, γνωστοί και ως τύλοι, αποτελούν μια φυσική αντίδραση της επιδερμίδας.

Η επιδερμίδα για να προστατευτεί δημιουργεί ένα σκληρό σημείο, όπου παχαίνει η κεράτινη στοιβάδα, στο σημείο άσκησης συνεχόμενης τριβής και πίεσης.

Ο σκληρός πυρήνας, η λεγόμενη ρίζα του κάλου που φτάνει στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, προκαλεί πόνο, δυσφορία και πρήξιμο στην τριγύρω περιοχή

Ο σχηματισμός τους οφείλεται:
– Στα υποδήματα και το βάρος του σώματος
– Από την συνεχή τριβή
– Από μηχανική πίεση
– Από τοξίνες, που αποβάλλονται στα κάτω άκρα

Οι κάλοι μπορεί να δημιουργηθούν σε οποιοδήποτε σημείο των ποδιών όπως στα δάκτυλα, στις πτέρνες και το μετατάρσιο

Ονυχόλυση

Η ονυχόλυση είναι μια βλάβη κατά την οποία γίνεται καθολική αποκόλληση του νυχιού από το δέρμα. Ξεκινά από το ελεύθερο άκρο και προχωρεί προς την ριζά του.

Το χρώμα του αποκολλημένου νυχιού είναι συνήθως λευκό λόγω του αέρα που βρίσκεται μεταξύ ονυχαίας πλάκας και κοίτης.

Τα αίτια της ονυχόλυσης είναι κυρίως η ψωρίαση, η ονυχομυκητίαση, η υπερίδρωση, τα ακατάλληλα υποδήματα ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι τραυματισμοί.